Overslaan naar content

Projecten

De collega's van Legal Support werken aan verschillende leuke projecten bij diverse gemeenten. Om jou een goed inzicht te geven waar wij op dagelijkse basis mee bezig zijn hebben wij een overzicht gemaakt van de verschillende functies en werkzaamheden die je bij ons mag verwachten.

Jurist bezwaar en beroep fysieke leefomgeving

Bij een middelgrote gemeente in het westen van Nederland werkt één van onze junior juristen. Hieronder zie je een greep uit haar werkzaamheden.

- Coördineren van binnenkomende Woo-verzoeken;

- Behandelen van bezwaar omgevingsrecht, APV en bijzondere wetten. Denk aan:

i. Bezwaar tegen het weigeren van een parkeervergunning; ii. Bezwaar tegen het opleggen van een bestuurlijke boete; iii. Bezwaar tegen het kappen van een boom; iv. Bezwaar tegen een woningsplitsing.

- Vertegenwoordiging van de gemeente bij de rechter in het geval van (hoger) beroep;

- Juridisch adviseren over vragen van vakafdelingen;

- Controleren en aanpassen van gemeentelijke verordeningen;

Handhavingsjurist

Onze juristen werken bij en voor verschillende opdrachtgevers als handhavingsjurist.

- Bij constatering van overtredingen, telefonisch contact opnemen met overtreder en hierover in gesprek gaan;

- Waarschuwingsbrieven opstellen en deze naar overtreders versturen;

- Voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom opstellen en deze versturen (dit betekent eigenlijk dat je een brief stuurt waarin staat dat je van plan bent een last onder dwangsom op te leggen);

- Opstellen van besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom;

- Met de toezichthouder mee op controle;

- Aansluiten bij overleggen tussen de afdelingen vergunningen en ruimtelijke ordening;

- Onderzoeken of voor een overtreding een omgevingsvergunning verleend kan worden;

- Melders van overtredingen telefonisch te woord staan en deze meldingen registreren in het hiervoor bedoelde zaaksysteem;

- Termijnen van lopende zaken in de gaten houden en tijdig de juiste vervolgstappen nemen;

- De burgemeester van de gemeente op de hoogte stellen van de lopende handhavingszaken;

- Juridische vragen van de toezichthouders en boa’s beantwoorden;

- Zienswijzegesprekken voeren;

- Werken met verschillende bestemmingsplannen;

Jurist bestuursrecht

Voor verschillende opdrachtgevers voeren onze juristen opdrachten op afstand uit. Hieronder lees je waar die werkzaamheden zoal uit kunnen bestaan.

- Technisch aanpassen en artikelsgewijs beoordelen van gemeentelijke verordeningen in het kader van de Omgevingswet;

- Opvragen van informatie bij verschillende beleidsmedewerkers.

- Adviseren van de beleidsmedewerkers;

- Maken van bestanden om het procesverloop te bewaken;

- Ondersteunen van collega’s bij het beantwoorden van handhavingsvragen.

Jurist Grondzaken en Vastgoed

Voor een opdrachtgever in het zuiden van het land werkt één van onze juristen als Jurist Grondzaken en Vastgoed. Hieronder lees je wat hij doet.

- Rechtmatig verstrekken van grond conform beleid gemeente;

- Werken aan beleid gericht op het Didam arrest;

- Opstellen van verscheidene overeenkomsten;

- Beoordelen van overeenkomsten gericht op erfpacht, opstal, huur en koop;

- Borgen visie, strategie en gelijkheidsbeginsel.

Jurist bestuursrecht

Bij een brabantse gemeente werkt één van onze juristen aan de onderstaande werkzaamheden:

- Werken aan handhavingszaken;

- Het doen van juridisch onderzoek en het analyseren van de bevindingen;

- Het opstellen van bestemmingsplantoetsen;

- Het schrijven van brieven;

- Meehelpen met het opstellen van een nieuwe marktverordening.Our mission

Our mission is to create the best software through empowered teams, centralized around our product. We do this to help great organizations reach ambitious goals and fulfill their purpose with equally great teams. We're pretty proud to be working on this, we hope you'd be too. 

So if you're passionate about doing your best work, collaboratively working on projects that matter, and having fun along the way, we would love to meet you.

Ik merk dat de begeleiding en het inwerktraject vanuit Legal Support en Nicole mij een voorsprong hebben gegeven. Dat maakt ook dat ik een stuk zekerder ben van mijn zaak omdat bijvoorbeeld juridische termen mij al bekend voorkomen.

Moufid Al-Mousaoui Junior Jurist

Solliciteren?

Ben je na het lezen van alle verhalen enthousiast geworden en wil je solliciteren bij Legal Support? Klik dan verder via onderstaande link.